Naziv projekta: Komercijalizacija modularnog namještaja kroz održivu proizvodnju budućnosti

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta:
Svrha projekta je Komercijalizirati nove proizvode u području održive proizvodnje i prerade drva te izrade namještaja kroz inoviranje poslovnih procesa i organizaciju poslovanja. Projektom će se komercijalizirati nova tri proizvoda za globalno tržište: DUO, KLOKAN te KRUNA.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Povećanje konkurentnosti i inovativnosti kroz ulaganje u komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja uvođenjem novih usluga. Komercijalizirani novi proizvodi u području održive prerade drva.

Ukupna vrijednost projekta: 992.406,34 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 393.739,34 EUR

Razdoblje provedbe projekta: od 01.08.2020. godine do 01.02.2023. godine

Kontakt osoba za više informacija: Alen Tokić, alen.tokic@modul-contract.hr, +385 31 740 301

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi i Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Modul d.o.o..