Naziv projekta: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti tvrtke Modul d.o.o.

Kratki opis projekta:
Projekt “Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti tvrtke Modul d.o.o.” ima za cilj stvaranje novih, dugoročno održivih radnih mjesta kroz povećanje konkurentnosti, proizvodnje i izvoza tvrtke Modul d.o.o. modernizacijom proizvodnog procesa i pozicioniranjem tvrtke u globalnom lancu vrijednosti. Glavne aktivnosti projekta su izgradnja i opremanje proizvodnog pogona, čime će se ostvariti značajne uštede u pogledu održavanja i potrošnje energije, a obradu lijevane spužve tvrtka će od sada vršiti samostalno. Također, educirat će se zaposlenici, proizvod će se prezentirati na sajmu. Kroz aktivnosti upravljanja projektom i administracije osigurat će se nesmetana provedba projekta, a putem promidžbe, promocija Tvrtke i EU.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj projekta „Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti tvrtke Modul d.o.o.“ je „Povećanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti za nastup na međunarodnom tržištu”, dok je specifični cilj projekta “Stvaranje novih, dugoročno održivih radnih mjesta kroz povećanje konkurentnosti, proizvodnje i izvoza tvrtke Modul d.o.o. modernizacijom proizvodnog procesa i pozicioniranjem tvrtke u globalnom lancu vrijednosti”

Očekivani rezultati projekta su:
1.1. Potpisan 1 ugovor s izvođačem radova
1.2. Izgrađen proizvodni objekt od 1.390 m2
1.3. Ishođena uporabna dozvola za 1.390 m2
2.1. Izrađena 1 detaljna specifikacija opreme
2.2. Pripremljena dokumentacija za nabavku opreme
2.3. Potpisan ugovor s dobavljačem opreme
2.4. Dostavljeni i instalirani novi strojevi
3.1. Izrađena sistematizacija za nova radna mjesta
3.2. Sklopljen ugovor za edukaciju i provedena obuka djelatnika
0+4.1. Dizajniran štand
4.2. Tvrtka nastupila na 1 sajmu
V.1. Izrađen vizualni identitet projekta
PM.1. Ugovoreni vanjski stručnjaci za upravljanje projektom
P.M. Izrađeno 3 kvartalna i 1 završni izvještaj

Ukupna vrijednost projekta: 10.356.500,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 4.101.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. lipanj 2019. – 01. srpanj 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Alen Tokić, alen.tokic@modul-contract.hr, +385 31 740 301

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr