Tehnički podaci

• nožište – čelik
• sjedalo/naslon – drvni otpresak (i PU spužva)*
• presvlaka* – tekstil
* u varijanti s tapaciranim sjedalom i naslonom

Dimenzije